Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 138r

Brut y Brenhinoedd

138r

ewyllys wrth de kyghor reyt yw arỽerỽ o kelỽ+
ydodeỽ newyd ar ny chlywyt eyryoet y|th oes ty.
kanys my a wn o|m medygynaetheỽ. y rody yty
drech ac ansaỽd Gwrleys hyt na bo nep a|wypo
nac a atnapo na bo ty vo Gwrleys. Ac|wrth hen+
ny o mynny dytheỽ ỽfydhav y henny mynnhev
a|th gwnaf ty ene* e drech ar gwed e mae Gwrl+
eys. ac Wlffyn o ryt karadavc en ryth Jvrdan
o tyndagol. A mynheỽ en trydyd y gyt a chwy a
kymeraf e tryded fygỽr. Ac e ỽelly en dyogel e
gelly mynet yr kastell e mae eygyr endaỽ. Ac
ỽfydhaỽ a orỽc e brenyn o|y holl dyhewyt. Ac
o|r dywed gorchymyn e llw a orỽc o|y teylỽ. ac
ymrody y medegynatheỽ merdyn a|e symvdaỽ
a gwnaeth en ryth Gwrleys megys y dywedassey
ac Wlffyn en ryth Jỽrdan. a merdyn en ryth
brythỽael. megys nat oed nep o|r holl nyfer a|e
hatnapey megys e bvassynt gynt. Ac odyna ky+
mryt eỽ fford a orỽgant parth|a chastell tyn+
dagol en|e lle ed oed eygyr. a phan oed kyflyw+
gwr a llwyn e deỽthant. Ac|gwedy mynegy
yr porthaỽr bot er yarll en dyvot en|e lle