Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 136v

Brut y Brenhinoedd

136v

a geyryeỽ dygryf gwareỽs. ac gwedy g+
welet o|r gwr henny en|e lle llydyaỽ a gwn+
aeth a hep kanhyat en kyffroedyc adaỽ e
llys en dyannot. Ac ny bỽ en e llys nep o|r alley
y wahavd. kanys ofyn oed kanthaỽ ef kolly
e peth a karey ef en wuy no dym. Ac|wrth ho+
nny llydyaỽ a barhaỽ a orỽc e brenyn wrthaỽ
ac erchy ydaỽ ymchwelỽ er llys y gwneỽthvr
yaỽn er brenyn o|r sarhaet a gwnathoed am
adaỽ y lys en agkyfreythyaỽl en herwyd y bar+
ney kyfreyth e llys ydaỽ. Ac gwedy nat|wfydh+
aey Gwrleys yr gorchymyn hỽnnỽ llydyaỽ en
ỽaỽr a orỽc e brenyn. ac en|y lyt a|e kyffro tyg+
hỽ ed anreythey y kyỽoeth en hollaỽl ony de+
lhey y gwneỽthỽr yaỽn ydaỽ. Ac hep ỽn go+
hyr ar racdywededyc yrlloned honno en pa+
rhaỽ er|rythỽnt kynnwllaỽ llw a orvc e bre+
nyn a mynet tỽ a chernyw a dechreỽ llosky e
dynassoed ar keyryd ar trevyd. Ac ny lla+
ỽassaỽd Gwrleys emkyỽarỽot nac ymkyf+
erbynneyt ac ef kanys lley oed eyryf y wyr