Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 131v

Brut y Brenhinoedd

131v

a eyllyaỽ y corỽn a chymryth abyt manach amd+
anav a llestry ac offer medyc a chymryth y hynt
e tỽ a chaer wynt. Ac o|r dywed gwedy y dyỽ+
ot yr dynas ar e kaer dangos y wassanaeth a|e
kelfydyt a gwnaeth y wassanaethwyr e bren+
yn. a chetemdeythas a gaỽas y gan er rey henny
kanys na damỽnyt ena dym gwell no chaffael me+
dyc da. Ac gwedy y dyvot rac|bron e brenyn ef a ed+
ewys y gwnevthỽr en yach o mynhey e brenyn ar+
ỽerỽ o|r dyodyd ar rodey enteỽ ydaỽ ef. A hep vn go+
hyr erchy a gwnaethpwyt ydaỽ gwnevthvr dya+
ỽt er brenyn. ac en dyannot kymyscỽ gwenwyn
a orỽc ar dyaỽt a|e rody er brenyn. Ac gwedy y chym+
ryt o emreys a|e hyỽet en|e lle erchy a gwnaeth er es+
kymỽn ỽradỽr hỽnnỽ ydaỽ dody dyllat arnaỽ a ll+
echỽ a chyscv kanys e velly mwyhaf a chadarnhaf
ed ymkymerey e gwenwyn ac|ef. Ac ỽfydhaỽ a or+
ỽc e brenyn y dysc er eskymỽn ỽradỽr hỽnnỽ a|ch+
yscỽ megys ket bey o henny e kaffey entev yechyt a
gwaret. Ac ny bỽ ỽn gohyr y gyt ac er redaỽd e g+
wenwyn trwy fenestry y corf ef. en|e lle e|deỽth er
agheỽ en|y ol er hon ny gwyr ac ny myn arbet y