Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 124v

Brut y Brenhinoedd

124v

Ac en erbyn henny e saysson o|r parth arall
en ỽn ỽryt en gwrthwynebỽ. ac en archo+
lly en angheỽavl. Ac o pob parth e dynewyt
e crew ar gwaet yn redec. a lleveyn a gordery
er rey meyrw a kyffroey er rey byw ar lyt ac
yrlloned ac angerd y emlad. Ac o|r dywed e say+
sson a orỽydynt pey na delhey e vydyn o ỽarch+
ogyon llydaỽ ar ry|adawssey emreys ar neyll tỽ
megys y gwnathoed en e ỽrwydyr gyntaf. A p+
han dyfỽ e ỽydyn honno e kylyassant e saysson
ac o vreyd ed ymkyweyryassant eylchwyl. ac
odyna eyssyoes Gwychrach wuant e brytanyeyt
a glewach. ac o ỽn ỽryt vn dyhewyt ymlad ac
wynt. Ac en henny hagen ny orffwyssey emr+
eys wledyc en dyskỽ y kytemdeythyon ac en
brathv ac en bỽrỽ ac en archolly e nep a kyv+
arffey ac ef. ac erlyt er rey a ffoynt. Ac en|e wed
honno eu dydanỽ ac en annoc er rey eydaỽ e|hvn.
ac en kynhebyc y hynny eydol tywyssaỽc kaer
Gloew en kyfredec hỽnt ac yma. ac o aghevoly+
on welyeỽ en govalv y elynyon. a pha peth byn+
nac hagen a gwneley o|y holl ỽryt. ac o|e holl enny
ac o|e holl lafỽr en wastat en keyssyav em·kaffa+