Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 122r

Brut y Brenhinoedd

122r

ethant trwy hỽmyr. ac en|e gwladoed
hynny kadarnaỽ a gwnaethant e kest+
yll ar dynassoed. kanys e wlat|honno en w+
astat y keffynt amdyffyn endy o kyfness+
afrwyd escotlont e keffynt dyogelwch.
ac odyno ed ymdangossey pob kollet yr
kywdavtwyr. e wlat honno arvthyr
ac agarw oed wrth y phresswylav a dy+
ffeyth oed o|r kywdaỽtwyr. ac arỽolledy+
gaeth en wastat yr gelynyon ac er estravn
kenedloed. nyt amgen yr ffychteyt. ac yr
escottyeyt. ac er denmarcwyr. ac yr llych+
lynwyr. ac y pob kenedyl o|r a deley y wne+
ỽthỽr drỽc ac y anreythyav er enys. ac wrth
hynny o kedernyt a dyogelwch e wlat yd ym+
dyryedassant ac e ffoassant ydy. ac y chymryt
megys pryaỽt kestyll y chynnal. A gỽedy my+
negy hynny y emreys wledyc glewder ac ehof+
ynder a kymyrth endaỽ o hynny a gobeythy+
aỽ kaffael bvdvgolyaeth. ac en|e lle en kyflym
galw y kywdavtwyr ac anghwanegv y lw.
ac en dyannot kychwyn tỽ ac at e saesson. Ac
hyt tra edoed en kerdet dolỽryav a orvc o we*+