Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 120v

Brut y Brenhinoedd

120v

dym kanthaỽ a gwneley ony chaffei en kyn+
taf dyal hynny o angheỽ Gortheyrn. Ac|wrth
hynny en kyntaf e trossei y lw e tỽ a chymry a
cyrchỽ kastell Genorwy. kanys hyt eno e ffoassey
gortheyrn y keyssyaỽ dyogel amdyffyn. E kast+
ell hỽnnỽ hagen oed en ergyng ar aỽon  a elwyr
Gwuy em mynyd clorach. Ac gwedy dyỽot emre+
ys hyt e lle hwnnỽ kan goffaỽ e bradwryaeth ar
ry gwnathoydyt o|y tat ac o|y ỽravt ef a dywaỽt
wrth eydol tywyssaỽc kaer gloew. A tywyssaỽc
bonhedyc hep ef. sylla ty mỽroed e kaer honn a|e
chedernyt. a tebygy ty a allant wy amdyffyn
Gortheyrn megys na chaffwyf y kvdyaỽ lyiud o|r
blaen ỽyg cledyf en|y emyscaroed enteỽ. Ac ny te+
bygaf na wyppych tythev y haydỽ o·honav enteỽ
hynny. kanys o|r holl dynnyon eskymvnedykaf
yw ef a theylyghaf o amravaylyon poenew. ka+
nys en kyntaf ef a vredychavd ỽyn tat y cỽstenyn.
ac odyna constans ỽy mravt. er hvnn a orvc ef en
vrenyn hyt pan ỽey haỽs ydav y ỽredychv. Ac|o|r
dywed oll trwy y ỽrat a|e twyll gwedy y vot en