Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 115v

Brut y Brenhinoedd

115v

aeolodeu idaw. ar rei henny gwedy y gwnel+
ont dadleỽ yd adawant idaw deu droet a gl+
ust a lloscwrn. ac o|r rei henny cyuanssodi aelo+
deu hwc* ydaw. Darystỽng a wna ynteu y hy+
nny; ac arhos y edewyt. En hynny y disgyn o|r
myneded y llwynauc; ac|ymrithau a wna e hun
yn ỽleyd. A mynet y gyfrỽch a wna ar baed. ac
yn ystrywus y lyngcu yn gwbyl. Odyna yd ym+
rytha yn ỽaed a megys heb aelodeu y derbyn y
urodyr. Ac eissoes gwedy delhoent o deissyuyt
deint y llad. Ac o benn y llew y coronehir. En y
dydyeu ef y genir sarph a ymdywynnic y agheu
y rei marwavl. O|e hyt ef y gylchyna llundein. ac
el heibyaỽ a lỽngkych mynydaỽl a gymer penn b+
leyd; a danhed a wynhaa ygweith mor hauren.
Ef a gydemdeitha idaỽ kenueinoed yr alban a chy+
mry yr rei a sychant aỽon temys gan y hyuet. Er
assen a eilw bwch hyr y uaryf a|e furyf a symut.
Jor llonhau* a wna y mynydaỽl yn·y bo galwedic
y bleyd. tarw kornauc a uyd yndunt wedy ym+
rodo hagen o|e dywalder. ellvng eu kic ac eu hes+
gyrn ac am pen ỽrian y llosgyr. Gỽreychyon y
gynneu a symudir en eleirch y rei a nouyant y+
n|y sychdvr megys yn aỽon. E pysgaỽt a lyncant