Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 114r

Brut y Brenhinoedd

114r

hynny y diwreidir morwyn o|r llwyn llw+
yt y rodi pryder medeginaeth. a honno gwe+
dy proho y holl geluydodeu a|e hanadal y sycha
argyweddwssyon fynnoneu. odyna hyt pan ka+
darnaho hi  o achwydawl lyn yd arwed yny* y
llaw dehew llwyn kelydon ac yn|y llaw assw ha+
gen kedernyt muroed llundein. pa fford bynn+
ac y cerdo kameu brumstanawl a wna ac o de+
udyblyc flam y byd mwc ar mwc hwnnw a sy+
cha muroed ruten ac a ueirw* bwyt yr|rei dan
y mor. o druenion dagreuoed y llithyr hitheu
ac o aruthyr leuein y lleinw yr ynys. carw dec
ceing a lad honno a ffetwar onadwnt a arwed+
ant coronev eur ar chwech ereill a ymchwelyr
yn gyrn buffleit yr|rrei* a gyffroant teir ynys
prydeyn ac eu hyscumun ssein. ef a deffroir llwyn
danet ac a eilw o dynawl lef gan ymdorri y lefha.
dynessa gymry a gwasch gernyw gan dy ystlys.
a dywet y gaer wynt y dayar a|th lygho. sy·mut
eistedua dy uugeyl hyt y lle y dyscyn y longeu
ar aelodeu ereill a erlynant eu penn; canys dyd
a ỽryssya yr|wn yd aballant y cywdawtwyr am
eu hanudoneu. gwynder y gwlan a argyweda