Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 113v

Brut y Brenhinoedd

113v

yn|y dydyeu hynny y lloscant y deri drwy llwyneu
ac y  keingeu y llwyf y genir mes. mor hafren
drwy seyth drws a ret. ac auon wisch drwy se+
yth mis a ỽyd yn berwi. y pyscawt a ỽydant ỽa+
ru o dra gwres. ac onadunt y creir nadred. Oe+
ri a wnant eneinheu badon ac eu achwydawl
dyfred wynt a ỽagant ageu. llundein a gw+
yn angeu ỽgein mil o dynyon ac auon demys
a simudyr yn waet. y cuvylogyon a elwir yr
neithorreu. ac eu lleuein a glywir ym myny+
ded mynneỽ. teir ffynnyawn a gyuyt o gaer
wynt ac eu ffrydeu wynt a hollant yr holl yn+
ys yn deir rran*; pwy bynnac a yuo diawt o ỽn
o·nadunt o bewynydawl uuched yd aruera. ac
ny orthrymyr o ỽn heint o|r a del arnaw. pwy b+
ynnac a yuo o|r llall o annifygedic newyn yd aba+
lla ac yn|y wyneb y byd dric liw ac aruther. pw+
y bynnac a yuo o|r dryded o deissyuyt ageu y
perycla ac ny caffael eill* bed yỽ gorff. ar ue+
int trueni honno a vynnynt pawb y gohel o
amraualyon gudedigatheu y llafuryant y ch+
udyau a ffa ỽaenwed bynnac a doter arnei
ffuryf corf arall a gymer. os dayar a dodir yn
ỽein y symut. y mein yn pren; y pren yn lludw.
y lludw o bwrir a symut yn dwfyr. Ar y petheu