Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 10r

Brut y Brenhinoedd

10r

ỽynnoch chwytheỽ. kanys nyt oes dym a ỽo
melyssach y dyn noe wuched na dym a ỽo dy+
gryỽach. a chet boet anỽod genhyf. eyssyo+
es dydan yw kenhyf rody ỽe merch yr gw+
as yewanc esyd kymeynt y clot a|e ỽolyant
a hỽnnỽ. Ac wrth henny my a rodaf ỽe merch
ydaỽ. my a rodaf eỽr ac aryant. a gwyn a gw+
enyth a llongheỽ a phob peth o|r a ỽo reyt y ech
hynt ac ych fford megys y dywettoch. Ac o my+
nnỽch trygaỽ a chyt presswlyaỽ a my eg gwlat
groec my ar rodaf trayan groec ywchwy ỽr+
th presswlyaỽ yndy en hydỽch. Ac yn y lle kyn+
nỽllaỽ llogheỽ o pob porth yn* eg groec a wna+
ethpwyt. ac eỽ llenwy o pob kyfryw da o|r a
oed reyt ỽdỽnt ỽrthaỽ. Ac gwedy bot yn paravt
pob peth o hynny mynet yn y lloghev a wnaeth
brvtvs a|e kytemdeythyon y gyt ac ef.
AC yna gwedy ev kychwyn ar y mor yd oed
ygnogen yn y kwrr ol yr llong yr·rwng
dwy law brvtvs yn wylaw ac yn drycyrỽerthỽ
o achaỽs adaỽ y gwlat. a|e that a|e mam. a|e bro+
dyr a|e chenedyl a|e hwynep hep ymchwelỽt y