Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.363 (Hafod 2) – tudalen 107r

Brut y Brenhinoedd

107r

wynt merdyn a dvnavt. Ac en er amrysson h+
vnnv dvnavt a dywaỽt wrth verdyn. Pa acha+
ỽs e kynhenny ty a myfy kanys nyt ym vn von+
hed. kanys myfy o tat ac o ỽam dyledogyon y
ganet y. a thythev ny wys pwy wyt kanyt oes
tat yt. a phan klywssant e kennadeỽ er amadraỽd
hvnnỽ syllv ar verdyn a orỽgant a govyn er nep
oedynt en seỽyll en|y kylch pwy oed. Ac wynt a dy+
wedassant na wydyt pwy oed y tat. y vam enteỽ
oed verch y vrenyn dyvet. ac en vy·naches em plyth
e mynachessey ereyll en eglwys pedyr eg kaer verdyn.
AC odyna a dan vrys ed aethant e kennadeỽ hyt
at kỽnstabyl e kaer a gorchymyn ydav o pleyt
e brenyn envynv merdyn a|e vam hyt att e brenyn.
Ac gwedy gwelet o|r kvnstabyl a gwybot estyr ev
neges en dyannot ef a envynaỽd merdyn a|e vam
att e brenyn megys e gwnelhey onadvnt y ewyllys.
Ac gwedy eỽ dyvot hyt rac bron e brenyn ef en llaw+
en a erbynnyaỽd y vam kanys gwydyat y hanvot o
ỽoned a dylyet hy. Ac odyna govyn a orvc ydy pwy
oed tat y map. A|hytheỽ a dywaỽt wrthaỽ entev. Ar+
glwyd hep hy mwyn de eneyt ty ac mwyn vy eneyt
ynheỽ arglwyd vrenyn nyt atweny ac ny|s gwn