Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 99r

Brut y Brenhinoedd

99r

puner pechaỽt a syberywyt y rei a uydent gynt yn
wastat yn sychettoccau gỽaet ac annyundeb a ter+
uysc rỽg eu kiỽtaỽtwyr e hun. y velly genedyl
truan ynys prydein y gỽenheist ti. kanys tithe+
u kyn no hyn a gymelleist kynedloed y teyrnas+
soed pell y ỽrthyth y darestỽg it. Ac weithon me+
gys gwinllan yd ỽyt titheu gỽedy ry|ymchoelut
yn werwed. A cheithwet hyt na elly bellach amdif+
fyn dy wlat o laỽ dy elynyon. Ac ỽr* hynny truan
seberỽ genedyl. kymer dy penyt. ac ednebyd y
geir a dyweit yr  arglỽyd yn yr yvigil.
pop ty teyrnas ar hanher ac a wahaner yndi e|hun.
a distrywir ac a diffeithir ar ty a syrth ar y gilyd.
Ac ỽrth hynny kanys ymlad ac annaundeb y giw+
daỽt  e hun. A mỽc teruysc a chyghoruynt a ty+
wyllyỽys dy vryt ti. kanys ty syberwyt ti ny
mynỽys ufydhau y vn brenhin. ỽrth hynny y
gỽely titheu y creulonaf paganneit yn distryỽ dy
wlat. Ac yn bỽrỽ y tei ar tor y gilyd. yr hyn a
wyl dy etiued ti hyt dyd braỽt. kanys ỽynt
a welant estronyon genedloed yn medu eu tei.
ar kestyll ar dinassoed. a thref eu tat. o rei y ma+
ent deholedic. y rei onyt duỽ a|e peir ny allant
eu kynydu byth tracheuen.
A Gỽedy daruot yr creulaỽn yscymunedic
hỽnnỽ a gỽyr yr afric y gyt ac ef anreith+
aỽ yr ynys a|e llad a|e llosci o|r mor y gilyd me+
gys y dywespỽyt vchot. y rodes loegyr yr sa+
esson a vo distryỽ o·nadunt arueit. kanys trỽy