Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 97r

Brut y Brenhinoedd

97r

Gillamỽri. a gillaphadric. a gilasor. a gilari.
o| gỽydyl yr yscotteit ar y fichteit oc
eu holl holl* niuer hayach a|las. Ac o parth
arthur y llas etbrut brenhin llychlyn. ac
echel vrenhin denmarc. a chadỽr llemenic
a chasswallaỽn a llawer o vilioed y gy* ac
ỽynt y·rỽg y brytanyeit a chenedloed ereill.
Ac ygyt a hynny heuyt yr arderchaỽc vren+
hin arthur a vrathỽyt yn agheuaỽl. Ac y
dupỽyt* hyt yn ynys aualach. y jachau y
welioed. Ac ny dyweit y llyfyr ymdanaỽ a
uo hispissach no hynny. Coron teyrnas y+
nys prydein a gymynnỽys arthur y gustenin
vab kadỽr y gar e hun yn agos. A Sef
amser oed hỽnnỽ; dỽy vlyned a deugeint a
phump cant gỽedy geni mab duỽ o|r arglỽ+
ydes veir vorỽyn. y gỽr an prynaỽd ni yr y waet
A Gỽedy gwneuthur Custenin yn vrenhin.
y kyuodes y ssaesson a deu vab vedraỽt
gantunt y vynnu daly yn|y erbyn. Ac ny dy+
grynoes vdunt. Ar neill o veibon medraỽt
a gauas custenin yn llundein. ar llall yg
kaer wynt. Ac y lladaỽd trỽy greulaỽn
agheu ell|deu. Ac yn|yr amser hỽnnỽ y do+
eth deinyol sant y orffowis o|r byt hỽn. Ac
yna yd etholet theon escob kaer loyỽ yn
archescop yn llun·dein. Ac yn|yr vn amser
hỽnnỽ yd aeth dewi y gỽynuydedic arches+
cob kaer llion ar ỽysc o|r byt hỽn y orfowys