Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 78v

Brut y Brenhinoedd

78v

y bryssei ynteu rac kaffel y gaer am penn hywel. Ac y+
na y kychwynnỽys kadỽr a deng|mil o varchogyon
aruaỽc gantaỽ. Ac nyt yn|y hol y kerdỽys namyn
achub y llogeu A gỽedy kaffel y llogeu ac eu briwa+
ỽ ychoelut* ar y elynyon a oruc. Ac eu llad llad* heb
trugared rei o·nadunt a gyrchei diogelỽch y llỽyne+
u ar koedyd. Ereill y myneded ar gogoueu y geissaỽ
yspeit rac eu hangeu. A gỽedy nat oed dim diogelỽch
udunt. sef a|wnaethant kyrchu ynys tanet hyny o+
edyn ladedigyon eu bedinoed. Ac eu erlit a oruc ka+
dỽr hyt yno gan wneuthur aerua diruaỽr y meint
Ac ny orffowyssỽys hyny ladaỽd keldric. A chymell
y rei ereill y darestỽg y arthur.
A Gỽedy gỽneuthur tagnoued ac ỽynt y ker+
dỽys kadỽr parth a chaer alclut yr hon a|da+
roed y arthur y rathau* y gan yr yscotteit ar 
ffichteit. Ac odyno y kychwynnassant parth a mur
yr eifft yn ol yr yscotteit ar|effichteit a ymladassynt
teir gỽeith ac arthur kyn no hynny. Ac y ffoassynt
hyt yno. Ac yna yd athoedynt y enyssoed a oed yn
llyn llumonỽy y geissaỽ eu ymdiffyn yn|y lle kadarn
hỽnnỽ. kans yn|y llyn hỽnnỽ y mae trugein ynys
a|thrugein auon a daỽ idaỽ. Ac ny ret o·honaỽ
namyn vn. A thrugein karrec a nyth eryr ym
pob karrec. Ac vnweith pop plỽydyn yd ymgyn+
nullynt y gyt. Ac y dangossynt ar y lleisseu y
damwein a|delhei yr teyrnas o hynny hyt ym
pen y vlỽydyn. Ac yr lle hỽnnỽ y ffoassei yr ysco+
teit ar effichteit. Ac ny dygrynoes udunt. kans