Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 59v

Brut y Brenhinoedd

59v

y llad y rei marỽaỽl. Deu whech y rif ty y syr a
gỽyn kerdet. y letywyr. Gemini a ebryuygant eu
gnotaedigyon damgylch·y·neu. Ar kelỽrn a alwa+
nt yr ffynhoneu. Mantaỽ* y punt a dobynya* yg
kam. hyny dotto y maharen y grymyon gyrn
y|danaỽ. lloscỽrn y sarff a greha lluchedeneu.
Ar cranc a amrysson ar heul. y wyry a escyn keuyn
y seythyd. A|thywyllaw a|wnant gỽerynolyon ulo+
deuoed. Redec y lleuat a gynhyrua zodiacum. Ac yg
cỽynuan yd|ymtorrant peliades. Nyt ymchoel neb
o wasanaeth ianus; namyn yny bo kayat y drỽs.
yd ymgelant y gogoueu adrianus. yn dyrnaỽt y pa+
ladyr y kyuodant y moroed. A lludu y rei hen a at+
newyda. y gỽynhoed a ymtorrant o irat chwythe+
digaeth. Ac a|wnant sein y·rỽg y syr.
AC yna gỽedy daruot y vyrdin traethu o|r ano+
dun profỽydolaeth hynny. ryuedu a wnaeth
pob yn uaỽr o|r a|e gỽarandaỽssei meint gordyffyn+
der y synỽyr a|e doethineb. Ac yn vỽy no neb. moli
a oruc gỽrtheyrn gordyfynder y synhỽyr a|e ỽybot
a|e doethinab. kany chlyỽssei ef yn|y oes ac na|s gỽ+
elsei a dywettei y ryỽ doethinab hỽnnỽ. Ac|ỽrth hyn+
ny erchi a oruc y vyrdin menegi idaỽ y diwed a|e
dyccei os gỽypei. Ac yna y|dywaỽt myrdin. ffo heb
ef rac tan meibyon custenhin os gelly. kans yr a+
ỽr hon y maent y* paratoi eu llogeu. y maent yn
ymadaỽ yr aỽr hon a thraeth llydaỽ. yr aỽr hon y
maent yn lledu eu hỽyleu ar y mor yn kyrchu y*
ynys prydein. ymgyrchu a|wnant a chenedyl saesson.