Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 58v

Brut y Brenhinoedd

58v

Ar darystygydigyon a symudir yn aniueileit mor.
yna y dỽyrhaa y lleỽ. hỽydedic o dynavl greu. dan hỽn+
nỽ y dodir iachỽyaỽdyl yn yt. yr hỽn tra lauuryho
y vryt; y gywarsegir y gan hỽnnỽ. y rei hynny a he+
dycha kerbyt kaer efraỽc. yr hỽn a dyweit; escynet
y kerbyt. yny bo gỽrthladedic arglỽyd. yny vo no+
eth y cledyf; y gogyuedeu y dỽyrein. Ac oleu y olỽ+
yneu a|leinỽ o waet. Odyna y byd pyscaỽt yn|y mor.
yr hỽn atalwedic o chibanat* neidyr a gyttya ac ef.
Odyna y genir tri tharỽ echtywynedic. y rei a ym+
 elir y wyd gỽedy eu treulhont eu porueyd. yn
kyntaf a arwed ffrowyll gỽenỽynic. Ac y ỽrth y
ganedic wedy ef y trossa y geuyn. Dỽyn y|frow+
yll y gantaỽ a lafuryant ỽynteu. A* y gan yr eith+
af yd|agreiffyr. ymcholut pop eilwers eu hỽyne+
beu hyny vyryont wenỽynic wherthin. y hỽnnỽ
y dynessa diwyllaỽdyr yr alban. yr hỽn yd ymdy+
wynhic y sarff trae gefyn. hỽnnỽ a orffowys o ym+
chỽelut y dayar ỽrth ymechtywynnu o|r ydyeu.
llauuryaỽ a wna y sarff y ellỽg gỽenhỽyn val
na delhont llyssyeu yn yr hydeu*. O agheuolyon a+
erua y diffyc y pobyl. A muroed y keyryd a diffe+
ithir. kaer loyỽ a rodir y vedeginyaeth. yr hon a gyf+
rỽg|dyt merch vaeth y neb a ffrowylla. kans manta+
ỽl  deginyaeth a arwed. Ar ynys ar vyrder a attnewy+
d . Odyna deu amlynant y teyrnwyalen. yr rei y gỽas+
 tha y dreic cornaỽ*. Odyna y daỽ arall yn hay+
arn A y marchocca sarff a ehetto. yny bo noeth y ge+
  ac o|e deheu loscỽrn y kyffry y moroed. O|e lef ef y