Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Caerdydd 1.362 (Hafod 1) – tudalen 48v

Brut y Brenhinoedd

48v

aỽch deuaỽt megys y gallỽyf aỽch keffly+
bu ym kytbtaỽtwyr*; kanys pei dechreỽn i aỽch
enrededu chỽi megys priaỽt kiỽtaỽtwyr yr ynys;
Gỽyrda y teyrnas a gyuodynt ym erbyn gan
ỽrthỽynebu ym. Ac yna y dywaỽt hengyt ar+
glỽyd heb canhatta titheu y|th was wneuthur
kymeint ac y gyrhaedo karrei y damgylchy+
nu o vn|tu ar y tir a rodeist ym mal y bo dio+
gelach ym ymgadỽ myỽn hỽnnỽ rac vy gely+
nyon. kanys fydlaỽn vum ac ỽyf a vydaf.
A chanhadu a wnaeth y brenhin hynny idaỽ.
a gorchymun idaỽ ellỽg kenhadeu hyt yn germa+
nia y geissaỽ porth o newyd. Ac yna heb vn gohir
ellỽg a oruc hengyst hyt yn germania. Ac o+
dyna kymryt croen tarỽ a wneth* ynteu a|e holli
yn vn garrei; Ac odyna dewis y lle kadarnaf
a allỽys y gaffel ar hyt y tir a rodassit idaỽ.
Ac ar    garrei honno messuraỽ
lle yr kastell a dechreu y adeilyat yn diannot.
A gỽedy daruot adeilyat y gaer y gelwit
yn kymraeec* kaer y garrei ac yn saess+
nec tancastyr. Ac yn llading castrum
corrigie. Ac o|r enỽ hynny y gelwit y gaer
er hynny hyt hediỽ. Ac velly yd oed
hengyst yn gỽneuthur lleoed kadarn
a|e vryt ar tỽyllyaỽ y bryttanyeit a gỽ+
neuthur drỽc dros da. Ac y·uelly y gỽ+
na y peganyeit saesson escymun vyth.