Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Titus D IX – tudalen 53r

Llyfr Blegywryd

53r

bieiuyd. pedeir keinnaỽc vyd y werth. ac o|r
rodir y|r brenhin punt a|tal. Amỽs yn pori
allan. a|milgi heb y|dorch. colli eu breint a w  ̷+
nant. Un werth yỽ gellgi breyr a milgi
brenhin gogyuoet ac ef. Sea|tal milgi bre+
yr o|r dechreu hyt y|diỽed; hanner kyureith
gellgi ge|breyr gogyuoet ac ef. Gerth ken+
eu costaỽc bilaein kynn agori y|lygeit. kein+
naỽc a|tal. Yn|y growyn; dỽy geinnaỽc a|tal.
Yn|y gynllỽst. teir keinnaỽc. Yn ryd; pedeir
keinnaỽc cota. PY|ryỽ|bynnac vo ki taya+
ỽc; pedeir keinnaỽc vyd y werth. onnyt bu+
geilgi vyd. a hỽnnỽ trivgeint a|tal. os ra+
culaenu a|ỽna yr ysgrybyl y|bore. a|dyuot
yn eu|hol y|diỽedyd. ac eu kylchynu teir gỽ+
eith yn|y nos. a gallu o|r perchennaỽc a|chy+
modaỽc vch y|drỽs. ac arall is y|drỽs. cadar+
nnhaỽ hynny yn|wir. Costaỽc kyt boet
brenhin bieiffo. neu vreyr. vn werth vyd
a chostaỽc bilaein. Ki callaỽet o|r lledir pella+
ch no naỽ|cam y|ỽrth y|ty. ny|thelir dim ym  ̷+
danaỽ. os o|vyỽn y|naỽ|cam y|lledir; pedeir
ar|hugeint a|tal. BJtheiat nyt oes werth
kyureith arnaỽ kanyt oed y|kyuryỽ gi
hỽnnỽ yn oes hyỽel da. Gerth damtỽg
a|vyd ar|bop peth ny|bo gỽerth kyureith ar  ̷+