Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Titus D IX – tudalen 33r

Llyfr Blegywryd

33r

vn yỽ; gỽelet y|gỽr a|r wreic yn dyuot o|r
vn llỽyn. vn o|bop parth i·daỽ. Eil yỽ; caffel
yll deu dan vn vantell. Trydyd yỽ; gỽelet
y|gỽr rỽg deu vorddỽyt y|wreic. TRi chy+
ffro dial yssyt; diaspedein caresseu. a gỽel+
et elor eu car. a gỽelet bed eu car heb ym+
difỽyn. TRi pheth a|haỽl dyn yn lletrat
ac ny|chygein lletrat yn·dunt. adeil.
a|diot coet. ac eredic. 
T Ri meib yssyd ny dylyant gyuran
o|tir y gan eu brodyr vn vam vn
tat ac wynt. Mab a gaffer yn llỽ+
yn ac ym|perth. ac yn anneduaỽl. a|gỽe+
dy hynny kymryt y|vam o|rod kenedyl.
a chaffel mab arall. ny dyly hỽnnỽ   
kyuranu tir a|r mab a|gahat kyn +  
oc ef. yn llỽyn. ac ym|perth. Eil yỽ   
kymryt o|yscolheic wreic o|rod k+  
nedyl. a|chaffel mab ohonei. ac ody +  
na kymryt o|r yscolheic vrdeu offe +  
iradaeth. ac odyna caffel mab o|r vn   
wreic o|r offeirat. Ny|dyly y|mab a|ga +  
hat kynnoc ef. kyuranu tir a|hỽnnỽ.  
cannys yn erbyn dedyf y cahat. Trydyd
yỽ; Mut. kany dyly tir neb nyt atteppo
drostaỽ. kany rodir gỽlat y|vut.