Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan iii – tudalen 246r

Ystoria Dared

246r

1

ffei y|neill|rei onadu+
nt. a gwedy daruot
ydaw y ymadrawd
y kyuodes eneas
y vyny ac o ymadro+
dyon ac amneidyeu
yr ymwrthladws
ac amphimacus ac
annoc o|y holl ynni gw+
neuthur tangneued
a gwyr groec. poli+
damas a annoges yr
vn|peth hwnnw. a|ph+
an darvv yr ymadr+
awd hwnnw priaf a
gyuodes y vyny ac
a|dryc·annyanws wr+
th anntennor ac eneas
ac a ymliws ac wynt
wedy eu bot yll deu
yn achaws yr vrw+
ydyr honno. kanys
pan athoed antennor
yn gennat y gantha+
w ef parth a groec
yr ymchwelws dr+
acheuyn wedy y wr+
thlad yn waradwy+

2

dus a|ry annoc o·hon+
aw ynteu y vrwydyr.
ac odyna vynet en+
eas gyt ac alexan+
der y gribdeilyaw
elen ar anreith ac
wrth hynny bot yn
diogel vdunt na
bydei dangneued. A
gwedy daruot yd+
aw dywedut hynny
ac annoc yr ymlad
ef a edewis y kwns+
li ac a|duc ganthaw
amphimacus yw
y ystauell. a dywe+
dut a oruc wrthaw
bot yn ouyn gan+
thaw bredychu y|ga+
stell o|r gwr a annog+
ei y dangneued a|ch+
ydsynnyaw llawer
ac wynteu o|r llu
ac wrth hynny bot
yn yawn eu llad w+
ynteu ac os hynny
a darffei yr amdiff+
ynnynt wy eu gwlat.