Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan iii – tudalen 245r

Ystoria Dared

245r

1

wassgarassei eu holl
lu. a gwedy daruot
y vrwydyr agame+
mnon a etelis y lu
ef yn y gestyll. ac  
yn hynny pentessilia
a|ymdangossei beu+
nyd yn|y maes ac a
wasgarei wyr gro+
ec ac a|y gwahodei
yr vrwydyr. aga+
memnon a|gauas
yn|y gyngor kynnal y
gestyll ac eu|ham+
diffyn ac nat ym+
dangossei ymbrwy+
dyr yny delei mene+
laus y vrawt a|nep+
tolomus vab achel.
A|phan doeth nepto+
lomus ef a gymyr+
th arueu y dat ac a
dodes diasbat vawr
a|dryc·yruerth ar
ved y dat. ac ar|hyn+
ny pentessilia o|y de+
uawt a ymgywei+
rws ac yll deu a|ym+

2

gyrchassant. nepto+
lomus a oruc aerua
Pentessilia a|ymer+
bynnyws ac ynteu.
ac a|sauassant yn
gadarn erbyn yn
erbyn trwy lawer
o dieoed y buant yn
ymlad a llawer a las
o bob parth. ac yn
hynny pensessilia* a
vrathws neptolom+
us a gwedy y dolu+
ryaw o|r brath ynteu
a gyrchws pent si+
lia  tywyssawc
amazonia ac a|lad+
awd y benn. a|phan
darvv y weithret
honno yr ymchwe+
lws gwyr troya
ar ffo yr gaer. gw+
yr groec a|damgyl+
chynws y gaer rac
dyuot gwyr y kas+
tell allan. ac ar|hyn+
ny antennor a pholi+
damas ac eneas