Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan ii – tudalen 189v

Llyfr Cyfnerth

189v

byr gwarchadw. O|chanhadan ran idaw. Y
tir a|rodo brenhin gan yawn. Ny|s attwc y|nep
a|e gwledycho gwedy ef.
Ny daw na maer na|chynghellawr na
ran na dofureth. Ar wr ryd. ỽn weith
yn|y vlwydyn y|gweda y|bawp myned yngor+
wlad yn lluyd gan y|brenhin os myn. Ac yna
y|dyly y|ỽrenhines rieingylch. Ef hagen a|dy+
ly caffael lluyd y|gan y|gwyr pan y|mynno
yn|y wlad e|hunan. Y kynydyon ar hebogy+
dyon Ar gwastrodyon. a|gaffant kylch 
vnweith bob blwydyn. ar daeogeỽ y|bren+
hin. pob rei ar wahan. Naw tei a|dyly y|bren+
hin y|wneuthur o|r taeogeu idaw. Neuad
ac ystauell. A|chegin. Capel. Ac ysgubawr
Ac odyndy. Peirau. Ac ystabyl. A|chinordi.
.Y|gan y|taeogeỽ y|daw pynueirch y|brenhin
yn lluyd. Ac o|bop taeauctref yd geiff gwr
a|march. a|bwyall y|wneuthur lluesteu y
brenhin. Ac ar tre ul y|brenhin y|gwneir.