Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i – tudalen 61r

Brut y Brenhinoedd

61r

dyuot ger dy vron di y neb a|dywat hynny.
Ac yna y gelwid ar y deudec prif veird ger bronn
y|brenhyn. a govyn ydunt a oedynt ardelw ar a
dywedasseynt. y gwnai gwaet mab hep dat yr
gweith ssevill. Ac y kawssant yn ev kynghor bod
yn ardelw. o dybygu bot yn drech ev geir wynt
yll deudec; no|r hwnn y mab e|hvn. Ac yna y|go+
 nawt y mab ydunt pa beth a oed yn llesteirias
yr gweith sseuyll. A gwedy na wideynt atteb idaw.
y govynnawt y brenhyn yr mab pa beth a|oed yn|y lestei+
rias. Ac yna y dywat y mab arglwyd hep ef; a·dan y
broynsswrn rackw yssyt y|mherued y plas. y mae yr llyn
teckaf o|r a|weles neb; ar dyfnaf. ac ynggwailawt y
llynn y mae kist o vaen goreu y|gweith a|welas neb.
ac yn|y gist vaen y mae dwy dreic yn kysgu. a|phan
deffroant ymlad a|wnant. ac o angerd yr ymlad hwn+
nw. y kyffre y gist vaen. ar dwfyr. ar daear. yny wasga+
ro yr gweith pob maen y wrth i gilid. A gwedy bythynt
yn ymlad y|nos; kysgu rac blinder a|wuant y dyd. ac
yna y keffir y gweith yn digyffro. A gwedy menegi
yr brenhyn hynny; ef a|beris cladu lle y|dywedassei
yr mab idaw. ac ny bu bell y cladassant; yny gad y
llynn anodun teckaf a|welaf neb. Ac yna keisiaw
onadunt gwehynnv y llynn; hep dygyaw ydunt.
A gwedy gwelet hynny o|r brenhyn; govyn a|oruc yr
mab a oed fford y ellwng y llynn odeno. oes arglw+
yd hep y mab a gwaethaf yw y ellwng. kyt bo gwa+
ethaf heb ef; mi a|vynnaf y ellwng. Ac yna y|doeth
y mab idaw o|y geluydodeu; ac a|y dillynghawd yn