Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i – tudalen 3r

Brut y Brenhinoedd

3r

venegi idaw. eruynneit a orugant idaw gan+
neat y dyuot yr tir y|brynu ev anghenreidieu
drwy gedernyt na wnelyd argywed y neb o|r
kyuoeth. ac wynt a|y caussant. ac y gwahodes
latinus brenhin yr eidial. eneas eu gastell a|y oreu+
gwyr gyd ac ef. ac yna y gwelas eneas laui+
nia verch latinus vrenhin. a diheu oed gan
bawb o|r a|y gwelas na welsant erioed dyn
gyuiret a hi. ac yna y kyflenwys eneas o|y cha+
ryat hyt nat oed idaw beuwyd hebdi. a gwe+
dy ymadnabot ar brenhin ac ymgedymeithaw
ac ef erchi y vorwyn a oruc yn wreic bwys idaw.
ac yna y|menegis y|brenhin ry daruot y hadaw
y turnus brenhin rutil. gwedy gwybod o eneas
hynny ervynneit a|oruc gadel ryngthaw ef
a turnus am y vorwyn. ac adaw a oruc latinus
hynny rac meynt y carei ef eneas. A gwedy
gwybot o turnus hynny lluhudaw a oruc am
ben kyuoeth latinus. ac yn|y erbyn y|doeth e+
neas a|y lu. a gwedy dyuot y|deu lu wyneb
yn wyneb. erchi a|oruc turnus y|eneas canys
ryngthunt ell deu yd oed ymrysson am y
vorwyn. gadel yr deu lu bot yn segur. ac ym+
lat onadunt wynteu yll deu ar ostec rwg
y deu lu ar neb a orffei onadunt kymeret
y vorwyn. nyd oed well gan eneas dym
no hynny. Ac yna ymgyrchu o|r deu·wr
ac ymlat yn wychyr creulon yny dorres