Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i – tudalen 39r

Brut y Brenhinoedd

39r

ryngthunt. Wynt a doethant ygyd hyt yn llun+
dein. ac yna y trigassant y gayaf hwnnw y·gyd.
Ar gwannwyn rac llau yd aeth vlkessar hyt yn
ruuein. ac auarwy gyd ac ef. yn erbyn pompus
y gwr a oed yn kynnal yr amherodraeth yn yr
amser hwnnw. sef oed hynny. dwy vil. a deu·cant
ac ugeint mlyned gwedy diliw. Ac y trigaud cas+
wallaun yn gwledychu ynys brydein seith mlyned
gwdy* hynny yn hedwch dagnauedus. Sef y gwle+
dychaud ef o gwbyl. teir blyned ar|ugeint. ac
yna y bu varw. ac y cladpwyt ef yng|kaer eurauc.
Sef oed hynny gwedy diliw.ijmil ccxxvij.
A gwedy caswallaun y doeth Teneuan vab llud
yarll kernyw yn vrenhyn. ac a wledychaud yn
hedwch dagnauedus. pedeir blyned ar|bympthec. ac
yna y bu varw.ijmil ccxlvj. gwedy diliw.
A gwedy teneuan y doeth kynuelyn vab teneuan
yr hwnn a vagassei vlkessar. a rac meynt
y carei ef gwyr ruuein kyd gallei ef dwyn ev
teyrnget; ef ny|s dygei. Ac yn|y amser ef y ga+
net yessu grist. ar nos y ganet y ssyrthiaud statua
gwyr ruuein. yr hwn a wnaythessyt yng|kaer ruue+
yn. o aniffic kyureynrwyd. a dywedud na ssyrthei
yr arwyd hwnnw. yny enit mab y vorwyn wyry.
Ar dyd hwnnw yr ymdywynnygaud kylch o eur
lliw yng|kylch yr heul. Ac o|r achos hwnnw y doeth
holl doethyon y dinas y·gyd y ymgynghor a|y de+
winion. Ac yna y dywedassant geni y brenhin a
barhaei y dyrnas tragwydolder. Ac yd|oed augustus