Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Cotton Cleopatra B V rhan i – tudalen 135v

Brenhinoedd y Saeson

135v

tu ac ynys von a orugant. Ac yn ev herbyn y
doeth y freinc ac ymseithu ac wynt. ac yn yr
ymseithu hwnnw y brathwit Jarll amwithic
yn|y wyneb o law brenhin norwei yny golles
y eneit. Ac yna o dissyvyt gyghor yr edewys bren+
hin norwei tervynev yr ynys. Ac yr edewys yr
holl freinc ynys von ac y doethant y loegyr at
saesson. ac adaw Oweyn vab etwyn yn dyw+
yssauc y gwr a duc y freinc y von kynt no hyn+
ny. Ac yna yd|aeth y gweyndit yr eilweith yn
gwrthnebed. can ny ellynt dyborthi kyfvreithi+
ev na brodiev na threis y freinc. Anno domini.mo.
lxxxxvijo.y doeth Cadugon vab bledyn. a Gru+
fud vab kynan o Jwerdon a hedychu ar freinc
a rodi ran ydunt oc ev kyuoethev. Cadugon
a gymyrth keredigion a ran o bowys. Gruf+
fud a werchetwys mon. llywelyn vab cadu+
gon a las y gan wyr brecheynauc. howel vab
Jthel a aeth y Jwerdon. Ac yn|y vlwydyn honno
y bu varw Rychemarch vab sulien escob. y
gwr doethaf o|r kymre. ac ny bu kyn noc ef
y gyffelib. eithyr y dat ny|s dysgws neb ef. Ac
yng|kylch teir blyned a deugeint oed y oetran
pan uu varw. Anno domini.molxxxxviij. val
ydoed Willim goch brenhin lloegyr a henri y
vraut yn mynet y hely yr forest newyd a|dy+
wetpwyt vchot. a llawer o varchogeon y·gyt
wynt. ef a|rodes y uuha yn law sir water
tirel a|their saeth yw dwyn. A gwedy ev dy+