Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 24049 (Boston 5) – tudalen 77

Llyfr Blegywryd

77

stolẏaeth dilis ẏssẏd; tẏstolẏaeth llẏs ẏn
dỽẏn cof. A|thẏstolẏaeth gỽẏbẏdẏeit
a gredir pob vn ẏg|kẏureith megẏs tat
rỽg ẏ deu vab. neu ẏn lluossaỽc am tir.
A thẏstolẏaeth gỽrthtẏston. TRi lle  ̷
|tẏwẏs cof llẏs; am gẏuundeb dẏlẏet
dỽẏ bleit. Ac am teruẏn o|r daỽ kẏgha+
ỽs. vn ẏn dẏwedut na|theruẏnwẏt.
Ac arall ẏn dẏwedut ẏ|theruẏnu.
Ac am agkẏureith a|wnel arglỽẏd a|e
dẏn ẏn llẏs. Teir tẏstolẏaeth marw+
aỽl ẏssẏd; tẏstu ar dẏn kẏn holi o|r|hẏn
a|tẏster. Neu tẏstu ar dẏn na wadỽẏs
neu nat amdiffẏnnỽẏs ẏr hẏnn a|daro+
ed idaỽ. neu ẏ amdiffẏnn. Neu tẏstu
ar dẏn dẏwedut ẏr hẏnn nẏ|s dẏỽat.
LLẏs. A|braỽdwẏr a|e clẏwho a|dẏlẏant
eu dỽẏn ẏn varwawl trỽy arch ẏr am+
diffẏnnỽr os koffa. A llyma y|tri ỻe 
mae kadarnach gỽybydyeit no thyston.
T Ri gwahan ẏssẏd rỽg g+
wẏbẏdẏeit a|thẏston; gỽẏ+
bẏdẏeit am a|uu. kẏn ẏm+
haỽl ẏ|dẏgant eu tẏstolẏa+
aeth. ac nẏt ef ẏ|dỽc tyston.
Eil ẏỽ; gwẏbẏdẏeit bieu deturẏt eu