Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. 24049 (Boston 5) – tudalen 193

Emynau Curig

193

ony|s cryst y|bi  poene uffer+
naỽl ac y kyscyrt paradỽys
poenỽl pan elyut o|r ỽẏd hỽnỽ
vrth hẏnnẏ ẏ|gwnaỽn nẏnnaỽ
ẏ santoed* a|r gỽrẏre giric ver+
thur ẏn canhorthỽẏ megẏs
o|e adolwẏn ef a gaffom ydd ha+
idom ẏ·r|egluaf* dobrwy yr hỽn a
dẏet pwyt* ydaỽ ef y|gafel yn e
dernas gyt a breynoed egylyon yn
oes oessoed Amon*. Dalla arglỽyd
iessu grist ẏn gỽrthnebwyr nẏ
a|n cuhudwyr a|n hedrychwẏr
o|bleide y ỻadron a|r kythereuleit
yn y|mod y|deỻeist drẏcwet*+
thredwyr di|weisson di abraham
ysaac ar* |igo* ẏn heno y santeid
giric verthur ac julit y|vam
ef amen amlaha di arglỽẏd
iessu grist ẏn da nẏ a|chadỽ rac
pob rỽẏ drỽc megys yd|amẏl+
heist daoed di|waisson di abra+
ham issac a iacob yn en y