Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Bodorgan – tudalen 57

Llyfr Cyfnerth

57

weryd o wyr vn vreint ac ef. Os tri naỽ+
uetdyd y tric; rodet y lỽ ar y pymhet o
wyr ac ef. Ac uelly y gỽedir gỽaet.
OR byd keitwat kyfreithaỽl A dỽyn
da o|e warchadỽ yn lledrat. A bot yr
allwedeu yn diwall gantaỽ ef. A gỽelet
y torr ar y ty. llyfyr kynaỽc a dyweit bot
yn haỽs y gredu o|r dygir da idaỽ ef gyt
a|r  da arall yn lledrat. Ef a dyly ha  ̷+
gen tygu a dynyon y ty gantaỽ y vot
ef yn iach o|r da hỽnnỽ. O|r cledir y day  ̷+
ar hagen dan y ty gỽedy y gỽnel ef y
gyfreith y vot yn iach. brenhin bieu
dayar ac ny dyly keitwat vot trostaỽ
Pop da hagen a adefho keitwat y dy+
uot attaỽ onyt da a dyccer trỽy y dayar;
talet. O|r dỽc dyn da ar geitwat y gadỽ a
colli peth o|r da. A bot ym·daeru rỽg y
keitwat ar perchennaỽc am y da. y ke+
itwat bieu tygu ar vn dyn nessaf y werth
y·gyt ac ef. Kyfreith eur yỽ y rodi yn
llaỽ y keitwat y gadỽ dan tyston. Kyf  ̷+
reith aryant yỽ y  rifaỽ o laỽ y laỽ ar
gyhoed yn llaỽ y keitwat. Un dyn a dieinc