Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Bodorgan – tudalen 5

Llyfr Cyfnerth

5

etlig yny yn a heb vessur yn| y teir gỽ*
gỽyl arbenhic. bonhedic breinhaỽl a eis+
ted argled y brenhin. gỽedy ynteu y kyg+
hellaỽr. odyna yr hebogyd. Parth deheu yr
brenhin; paỽb mal y mynho. gyrcho na  ̷+
ỽd brenhines; dros teruyn y wlat yd heb  ̷+
rygir a heb ragot a heb erlit. Naỽd brein+
hyaỽl yssyd y pop sỽydaỽc ac y ereill heuyt.
Naỽd y penteulu yỽ canhebrỽg y| dyn dros
teruyn y kymhỽt. Naỽd offeirat teulu yỽ
hebrỽg y dyn hyt yr eglỽys nessaf. Naỽd y
distein yỽ canhebrỽg y dyn o|r pan safho
yg wassaeth y brenhin hyt pan el y dyn
diwethaf o|e llys y gyscu. Naỽd yr hebogyd
yỽ hebrỽg y dyn hyt y lle pellaf yd helyo
adar yndaỽ. Naỽd yr ygnat llys yỽ tra
paraho dadleu o|r haỽl gyntaf hyt y diw+
ethaf. Naỽd y penkynyd yỽ hyt y lle
pellaf y clyỽher llef y gorn. Naỽd
y gỽas ystauell yỽ o|r pan elher y urỽy+
nha; hyt pan darffo tannu gỽely y bre+
nhin. Naỽd y pen gỽastraỽt yỽ tra pa+
raho redec y march goreu yn| y llys.
Naỽd y distein brenhines hyt pan el