Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 19,709 – tudalen 78v

Brut y Brenhinoedd

78v

temys y ỻe yd oedynt ỻogeu arthur yn|disgynu.
A gỽedy dechreu ymlad. ef a aeth ac a|wnaeth aerua
diruaỽr onadunt yn dyuot y|r tir. kanys yna y dygỽy+
dassant araỽn vab kynuarch brenhin yscotlont. a gỽ+
alchmei mab gỽyar. Ac yn ol araỽn y deuth Owein
mab vryen yn vrenhin yn reget y gỽr gỽedy hynny
a vu glotuaỽr yn ỻawer o gynhenneu. ac o|r|diwed ky
bei drỽy diruaỽr lafur arthur a|e lu a|gafas y tir. a
chan talu yr aerua ỽynt a gymeỻassant medraỽt
a|e lu ar ffo. A chyn bei Mỽy eiryf ỻu medraỽt no
ỻu arthur. eissoes kywreinach a doethach yd ymledynt
  wyr arthur. kanys kyfrỽys oedynt o peunydy+
aỽl ym·lad. ac vrth hynny y bu dir y|anudonaỽl
kelwydaỽc gan vedraỽt gymryt y fo. a|r nos hono
gỽedy ymgynuỻaỽ y gỽasgaredigyon lu ẏ·gẏt ac yd
aeth hyt yg kaer wynt. a gỽedy clybot o|wenhỽyfar
vrenhines hynny diobeithaỽ a oruc a|mynet o gaer
efraỽc hyt yg|kaer ỻion ar ỽysc. ac yno y myỽn ma+
nachlaỽc gỽraged oed yno; gỽisgaỽ yr abit ymdanei
ac adaỽ kadỽ y diweirdeb yn eu plith o hynny aỻan
a|r abit honno a vu ymdanei hyt ageu. 
A c odyna arthur a gymerth ỻit maỽr yndaỽ
am ry goỻi ohonav y lluoed hynny. a|pheri
cladu y|wyr ar trydyd˄ẏd l   a oruc. ac yn
diannot y chylchynu. Ac   vedraỽt
a|r hyn a|dechreuassei. n   eu
gossot yn vydinoed. a   aỽ o|r dinas y ym+
lad ac arthur y ewythyr. a gvedy dechreu ymlad