Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 19,709 – tudalen 63r

Brut y Brenhinoedd

63r

y|r saỽl varchogyon aruavc a|oedyn yn eu herbyn. ac o+
dẏn gvedy dechreu ymlad o|pop parth yn|y ỻe ẏmplith
y|rei kyntaf y ỻas gvrlois ac y gvasgarỽyt y getymdeithon
ac y kahat y|kasteỻ yd oedynt yndaỽ. a|r da a oed ẏnda
yn aghyffredin y|ranvyt. kanẏs pavb megys y|ran·nei y
tyghetuen idaỽ a|e kymherei. a gỽedy daruot y gyfranc
a|r damwein hvnnv. kenadeu a|deuthant at eigyr y
venegi idi yr lad y iarỻ a|r gaffel y kasteỻ. ac eissoes
gvedy gvelet onadunt y brenhin yn rith gvrlois
yn eisted gyt a|hi; yrdanc a|braỽ a aeth arnunt a ryfe+
du y gvr a|adevssynt gvedy yr lad ẏn|ẏ vrvydẏr. gỽe+
let hỽnnv yn vyỽ ac yn jach oc eu blaen yno. Ny ỽy+
dẏnt vy y medeginaetheu ry|wnathoed myrdin. ac
yn erbyn y chwedleu hynnẏ; wherthin a|wnaei y bren  ̷+
hin ac y·gyt a|r geireu hyn dodi y dvylaỽ yg kylch ẏ
jarỻes a|dywedut. arglvydes heb ef ny|m ỻas. i. namyn
megys y gvely ti byv vyf. i. dolur eissoes yv genhẏf|i rẏ
gaffel vyg kasteỻ a ỻad vy|gwyr. ac vrth hẏnnẏ mi a|aff
yn erbẏn y brenhin ac a|tagnafedaf ac ef rac dyfot dam+
wein a vo gvaeth. ac vrth hẏnnẏ yd aeth ac y|kyrchvys
at y ỻu. a gvedy bỽrỽ drych a furuff gỽrlois y arnav
;ef a ymchoeles yn vthyr pendragon. a gỽedẏ menegi
idaỽ yr damwein a|r ymlad Doluryaỽ a oruc o agheu
gvrlois. ac eissoes o|r parth araỻ ỻawen oed o achavs
bot eigyr yn ryd o|e|phriodas. ac yn dianot ymchoe+
lut a oruc parth a chasteỻ dindagol. a|r kasteỻ a|gafas
ac eigyr a gymerth ac arueru ohonei a|oruc yn herwyd