Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 19,709 – tudalen 48r

Brut y Brenhinoedd

48r

dala oỻ y bratwyr hynnẏ. ac odyna eu dihenydu
am wneuthur kyflafan kymeint a ỻad y brenhina rei
o|wyr y teyrnas a dywedei panyỽ gvrtheyrn ry|wna+
thoed y vrat honno. ac na|s gvnaei y fichteit oc eu
dechymic e|hunein. Ereiỻ a|e diheurei. ac eissoes seff
a oruc tatmaetheu y|meibon ereiỻ emrys ac vthyr
pendragon fo ac vynt hyt yn ỻydav rac ofyn gỽrth+
eyrn rac na bei oc eu hetiued a|dalyhei y|teyrnas
o diffetheit y|rei hynnẏ. ac yn yr amser hvnnỽ yd
oed emyr|ỻydaỽ yn vrenhin yn ỻydaỽ. ac a beris
eu meithrin mal y|dylyei teyrned eu meithrin.
A c yna pan welas gvrtheyrn nat oed a|aỻei ym+
gyferbyneit ac ef Sef a wnaeth ynteu kymryt
coron y teyrnas a|e gỽisgav am y ben e|hun. a|gỽeres+
kyn y tywysogyon ereiỻ. ac eissoes gỽedy clybot y
vradvryaeth honno ym pop ỻe yn honeit. Sef a wnaeth
gvyr yr ynyssed ymduunav y·gyt vrth ryfelu ar
vrtheyrn. kanys y|fichteit a dyfynassei o|r alban at+
tanadunt y dial eu kyt·uarchogyon a|parassei vrth+
eyrn eu ỻad am ry|lad onadunt constans uab gus+
tenin vendigeit. ac yna diruaỽr ofal a|phryder
a oed ar|vrtheyrn o|r neiỻ parth o achaỽs y vot yn
coỻi y wyr drỽy beunydyavl ymladeu a brvydreu.
ac o|r parth araỻ rac ofyn emrys wledic ac vthyr
bendragon. kanys rybud tra|y|gilyd a doei attaỽ
y venegi eu bot yn dyuot a|ỻyges diruaỽr y
meint gantunt y wereskyn ac y dial agheu eu
braỽt arnaỽ.