Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 19,709 – tudalen 11r

Brut y Brenhinoedd

11r

ỻe y dywedassaei ry adaỽ y get˄ymdeith. a gỽedy eu
dyuot hyt yno kyuodi a|wnaeth brutus a|vydin
gantaỽ yn aruavc parth a|r ỻu. ac eu ỻad yn ỻỽyr
ac odyna kerdet a|oruc parth ac ar y ỻu a rannu
y lu yn teir bydin a gor˄chymyn y baỽb kerdet yn da+
wel. a chyrchu o|pop parth y|r ỻu heb frost gan neb
ac na la·dei neb o·nadunt vn gỽr yny elei vrutus hyt
ym|phebyỻeu y brenhin yn gyntaf. ac yna pan glyỽ+
ynt y gorn ef gvnelei bavb y aỻu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A  gỽedy eu dysgu y·veỻy o vrutus vynt. kerdet
a|wnaethant yn dawel ac yn reolus yny doeth+
ant ym|plith y|ỻuesteu paỽb yn|y gyfeir. ac y·ueỻy
aros yr arvyd teruynedic a oed y·rygtunt ac eu
harglỽyd. Ac yna gvedy dyuot brutus y drỽs pebyỻ
y brenhin y|r ỻe y damunassei y dyuot idaỽ heb an+
not y kanpỽyt y corn yn arvyd. ac yna ny|s annodes
neb o|e wyr. namyn mynet y|myvn ar dorr y kysga+
duryeit a rodi dyrnodeu agheuavl udunt. ac yn|y
wed hono crỽydraỽ y pebyỻeu a|r ỻuesteu. ac y·veỻy
gan gỽynuan a disgyryeu y rei meirỽ y dyffroei y rei
byỽ. a megys deueit ym|plith bleideu heb ỽybot ford
y|fo yd arhoynt eu hageu. Nyt oed udunt naỽd
kanẏ cheffynt o ennyt gỽisgaỽ eu harueu ny che+
ynt ỽynteu ffo namyn ry·dec yn noeth diarfot ym+
plith eu gelynyon aruaỽc ac veỻy y|ỻedit. ac o|di+
aghei neb ac ychydic o|e eneit gantaỽ rac meint
y awyd yn fo briwav ac yssigaỽ a|wnaei ar gerryc
a drein a|mỽyeri. ac y·gyt veỻy y|coỻynt eu gỽaet