Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 14,912 – tudalen 69v

Meddyginiaethau

69v

korn. a phan elych y gysgu ir dy lygeit a
Rac y bedderi gỽedy [ hynny yssyd ˄dda.
heint. dot bystyl hỽch a|ỻaeth bronn a mel
gloyỽ yn|dỽym y|th glusteu. [ Araỻ yỽ dot
yn dỽym y|th glusteu bystyl maharen. a
sugyn y kennin a rann vỽyaf o drỽng
mab bychan. 
Rac y kic drỽc kymysc mel a melyn
ỽy. ac ar˄nyme·nt a blaỽt kyffeith man
a dot arno bymthegnos ar vn tu ˄a certein
Rac y kic drỽc y|ỽaret [ yỽ hynny.
erbyn pen tri dieu berỽ gaỽs da a mel a
gat y loyỽi ac ir ef a hỽnnỽ a dot ddeil
bressych arnaỽ. Rac y kic drỽc. kymer.
sugyn agennon gyt a mel pur ny|s
[ Araỻ yỽ. kymer. bỽys o su +[ gat y led 
gyn yr scabis·se a phỽys o|r sugỽr a
gỽynn tri ỽy a roddi dỽy|lỽyeit o|r deu