Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 14,912 – tudalen 61v

Meddyginiaethau

61v

yn ebrỽydd y·meith yỽedy* ydd|esgoro
rac tyỽaỻt y hemysgar. 
Rac chỽyd a dolur glinyeu briỽaỽ
rut a mel a halen a|e dodi ỽrthaỽ a
hỽnnỽ a|ỽeryt yr chỽydd. 
Rac dolur arenneu taraỽ y centaỽ  ̷ ̷+
rya ar dỽfyr oer a dyro y|r claf o|e y+
Rac tra·sychet yuet centaỽ +[ uet
rya drỽy dỽfyr haỽdd dỽymyn a hyn+
ny a dyr sychet ac a burha dỽyuron
Rac y vrech kymer lu +[ a|r kyỻa
dỽ gruc a ỻudỽ gỽenyn neu y|sina  ̷ ̷+
laes a ỻudỽ egorn karỽ a mel ac
emenyn ac ir ef a hỽnnỽ. 
Rac trachỽyd kymer eruin a berỽ
drỽ laeth geifyr a dyro iddaỽ o|e y+
uet a hynny. a|e tyr. 
Rac ỻosk tan neu dỽfyr dot deil y lilij