Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlB Llsgr. Ychwanegol 14,912 – tudalen 38v

Meddyginiaethau

38v

y vrydyo  ac ymron y|dynu y|ar|y
tan dodi ymenyn puredic a gwer
dauat yndaỽ a dodi y plastar hwn+
nw ar vrethyn tew a|e ddodi wrth
y dolur val hyn y gwneir eli twf
kymer glyssin y koet a|r danhogen
a violet a|r wrnerth a|e morteru
y·gyt y˄n|dda a|e ddodi ar y tan ac e+
menyn a|e berwi yn|dda a|e gwas+
cu drwy liein a|ddodi* hwnnỽ ar
wareth wrth ẏ brath. 
Llyma mal y gỽ˄ybyddir byth vydd
dyn brathedic neu ddyrnodeu a vyd
byw ẏ dyn. kemer laeth gwreic a vo
mab iddi a dot ychedic o|r ỻaeth ar
dor dy|laỽ a|chkymer* drwnc y klaf
a dineu y ỻaeth o ben dy|uys ar y
trwnc os y|r gwaylod ydd|a yr ỻaeth